mbcconsult

  specialiști în construcții


  aici ne-am dovedit iscusința

  proiectele noastre, pe categorii de lucrări

  serviciile noastre, la înalte standarde profesionale

  explicații, informații, tot ce trebuie știut, și mai mult...

  consultanță tehnică

  consultanță tehnică

  În toate fazele derulării investiţiei, după cum urmează: • în faza de pregătire a investiţiei: vezi mai mult consultanță tehnică în alegerea partenerilor care vor face parte din proiect; în faza de pregătire a temei de proiectare, consultanță tehnică în colaborare cu proiectanţii cu privire la soluţia structurală în funcţie de necesităţile şi dorinţele clientului; în faza de proiectare, consultanțăa tehnică cu privire la alegerea şi optimizarea structurii de rezistenţă, consultanță tehnică cu privire la alegerea materialelor de construcţii; în faza de pregătire a execuţiei, consultanță tehnică cu privire la tehnologia de execuţie şi alegerea antreprenorului, consultanță tehnică privind verificarea documentaţiei tehnice şi al conţinutului acesteia; • în faza de execuţie: vezi mai mult consultanta tehnică cu privire la controlul calitativ, cantitativ şi valoric;respectarea graficului de execuţie; managementul riscurilor; consultanta cu privire la soluţionarea problemelor apărute în timpul execuţiei; • în faza de post-executie: vezi mai mult rapoarte privind modul în care investiţia a fost pusă în practică, pentru a stabili următoarele: execuţia construcţiei respectă proiectul iniţial şi modificările ulterioare făcute de proiectanţi...

  More Information
  management de proiect

  management de proiect

  Contractarea unui manager de proiect nu trebuie văzută ca şi un cost, deoarece acesta aduce plus valoare investiţiei, constând în următoarele avantaje: ia în considerare toți factorii care pot avea impact asupra implementării proiectului; acordă o mare importanță detaliilor în faza de planificare pentru ca investiţia să nu fie afectată de modificări; minimizează riscurile aferente implementării proiectului; optimizează costurile; economisește timp; îmbunătăţește raportul costuri/ beneficii, iar lista poate continua. Managementul de proiect include următoarele aspecte: Planificarea implementării proiectului vezi mai mult “Dacă aş avea la dispoziţie o oră să salvez lumea, aş dedica 55 de minute definirii problemei şi doar 5 minute găsirii soluţiei.” Einstein Succesul unui proiect depinde în mare măsură de faza de planificare. În această perioadă este recomandată contractarea unui manager de proiect, pentru evitarea unor remedieri ulterior, care afectează bugetul, calitatea şi perioada de implementare a proiectului. Controlul costurilor vezi mai mult raportul cost/risc este evaluat faţă de obiectivele stabilite şi orice posibilitate de îmbunătăţire este fructificata sunt definite responsabilităţi clare pentru fiecare membru al...

  More Information
  dirigenție de șantier

  dirigenție de șantier

  Oferim asistenţă tehnică prin personal tânăr, calificat şi autorizat MDRAP, pentru o gamă largă de tipuri de construcţii: case familiale, blocuri de locuinţe; clădiri de birouri, spaţii comerciale, centre logistice; drumuri, poduri, căi ferate; lucrări edilitare; instalaţii electrice, sanitare, termoventilatii. Printre activităţile dirigintelui de şantier sunt: verificarea documentaţiei tehnice; verificarea existenţei autorizaţiei de construire; verificarea existenţei programului de control al calităţii; constatarea eventualelor lipsuri ale documentaţiei tehnice; solicitarea de lămuriri şi/sau completări din partea proiectantului; participarea la selectarea executanţilor şi a materialelor de construcţii; urmărirea respectării documentaţiei tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare; urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare; urmărirea execuţiei în concordanţă cu graficul de execuţie al lucrărilor; verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, în vederea asigurării nivelului calitativ şi cantitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice şi standardelor în vigoare; interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens; semnează documentele întocmite...

  More Information
  certificare energetică

  certificare energetică

  Conform legii 372/ 2005, începând cu martie/aprilie 2010 orice tranzacție imobiliară (vânzare/ cumpărare sau închiriere de apartamente, case, clădiri, etc.) va fi însoțită de un nou document oficial, solicitat de notar, de banca creditoare sau de circa financiară care înregistrează contractul de inchiriere. Certificarea energetică este obligatorie de asemenea pentru clădiri noi sau clădiri vechi care se renovează și care fac parte din urmatoarele categorii: locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie. În funcţie de performanţă energetică avută, clădirile se clasifica în 7 clase pe o scală energetică, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an. Sistemul de notare este de la 1 la 100, nota calculată după un criteriu bine stabilit, fiind cu atât...

  More Information

  contact

  ing. Cosmin Balosin 0724.253.937 cosmin.balosin[at]mbcconsult[dot]ro office[at]mbcconsult[dot]ro

  ing. Cosmin Balosin 0724.253.937 cosmin.balosin[at]mbcconsult[dot]ro
  office[at]mbcconsult[dot]ro

  Translate »